Kонкурси за професор

 

Николай Божков

ДВ бр. 84 от 25.10.2016г.
Авторска справка приноси прочети
Списък на публикациите прочети
Справка на цитатите прочети

Научно Жури

проф. дхн Асен Гиргинов рецензия
проф. дхн Димитър Стойчев рецензия
проф д-р Екатерина Жечева рецензия
доц. д-р Мария Петрова становище
проф. дхн Александър Милчев становище
проф. дхн Тони Спасов становище
проф. д-р Пламен Петков становище

 

 

Александър Караманов ДВ бр.62/164 от 12.08.2011г.
Авторска справка приноси прочети

Научно Жури

проф. дхн Димитър Стойчев рецензия
проф. дхн Исак Аврамов рецензия
проф. дхн инж. Веселин Димитров рецензия
проф. дхн Тони Спасов становище
проф. дхн Весела Цакова Станчева становище
проф. д-р Екатерина Жечева становище
доц. д-р Ивайло Гугов становище

 

 

Весела Цакова-Станчева ДВ бр.19 от 08.05.2011г.
Авторска справка приноси прочети

Научно Жури

проф. дхн Асен Гиргинов рецензия
проф. дхн Иван Кръстев рецензия
проф. дхн инж. Райчо Райчев рецензия
проф. дхн Дария Владикова становище
проф. дхн Мартин Божинов становище
проф. дхн Стефан Армянов становище
проф. дхн Димитър Стойчев становище

 

 

Цецка Радева ДВ бр.19 от 08.03.2011г.
Авторска справка приноси прочети

Научно Жури

проф. дхн Димо Платиканов рецензия
проф. дхн Елена Милева рецензия
проф. дхн Християн Василиев рецензия
доц. дхн Михаил Недялков становище
доц. д-р Рашел Коен становище
доц. д-р Христо Христов становище
доц. д-р Румен Тодоров становище