Kонкурси за професор

 

Драгомир Тачев

ДВ бр. 20 от 10.03.2020г.
Авторска справка на научните приноси във всички трудове

BG

EN

Научно Жури

проф. дхн Димитър Стойчев рецензия

BG

EN
проф. д-р Даниела Ковачева рецензия

BG

EN
проф. д-р Николай Божков рецензия

BG

EN
проф. дхн Весела Цакова становище

BG

EN
проф. д-р Радостина Стоянова становище

BG

EN
доц. д-р Владислав Костов становище

BG

EN
доц. д-р Ирена Михайлова становище

BG

EN

 

Богдан Рангелов

ДВ бр. 20 от 10.03.2020г.
Авторска справка на научните приноси във всички трудове

BG

EN

Научно Жури

доц. д-р Драгомир Тачев рецензия

BG

EN
проф. дхн Стефан Армянов рецензия

BG

EN
проф. д-р Зара Желева рецензия

BG

EN
проф. д-р Цветанка Бабева становище

BG

EN
проф д-р Екатерина Жечева становище

BG

EN
проф. д-р Росица Николова становище

BG

EN
доц. д-р Даниела Карашанова становище

BG

EN

 

 

Николай Божков

ДВ бр. 84 от 25.10.2016г.
Авторска справка приноси прочети
Списък на публикациите прочети
Справка на цитатите прочети

Научно Жури

проф. дхн Асен Гиргинов рецензия
проф. дхн Димитър Стойчев рецензия
проф д-р Екатерина Жечева рецензия
доц. д-р Мария Петрова становище
проф. дхн Александър Милчев становище
проф. дхн Тони Спасов становище
проф. д-р Пламен Петков становище

 

 

Александър Караманов ДВ бр.62/164 от 12.08.2011г.
Авторска справка приноси прочети

Научно Жури

проф. дхн Димитър Стойчев рецензия
проф. дхн Исак Аврамов рецензия
проф. дхн инж. Веселин Димитров рецензия
проф. дхн Тони Спасов становище
проф. дхн Весела Цакова Станчева становище
проф. д-р Екатерина Жечева становище
доц. д-р Ивайло Гугов становище

 

 

Весела Цакова-Станчева ДВ бр.19 от 08.05.2011г.
Авторска справка приноси прочети

Научно Жури

проф. дхн Асен Гиргинов рецензия
проф. дхн Иван Кръстев рецензия
проф. дхн инж. Райчо Райчев рецензия
проф. дхн Дария Владикова становище
проф. дхн Мартин Божинов становище
проф. дхн Стефан Армянов становище
проф. дхн Димитър Стойчев становище

 

 

Цецка Радева ДВ бр.19 от 08.03.2011г.
Авторска справка приноси прочети

Научно Жури

проф. дхн Димо Платиканов рецензия
проф. дхн Елена Милева рецензия
проф. дхн Християн Василиев рецензия
доц. дхн Михаил Недялков становище
доц. д-р Рашел Коен становище
доц. д-р Христо Христов становище
доц. д-р Румен Тодоров становище