Архив

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС

за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2021/2022 г.

в съответствие със заповед No I‐116 от 06.07.2021 г.  на Председателя на БАН

В срок от 13.08.2021 г. до 13.10.2021 г. кандидатите  подават молба за участие в конкурса

до директора на обучаващата организация.

 

За справки ‐ в Институт по физикохимия ‐ БАН, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, ет. 4 канцелария, тел. 979 25 81

Свали обявата


 

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС

за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2018/2019 г.

в съответствие със заповед No I‐48 от 20.02.2020 г.  на Председателя на БАН

В срок от 11.03.2020 г. до 19.05.2020 г. кандидатите  подават молба за участие в конкурса

до директора на обучаващата организация.

 

За справки ‐ в Институт по физикохимия ‐ БАН, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, ет. 4 канцелария, тел. 979 25 81

Свали обявата


 

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС

за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2018/2019 г.

в съответствие със заповед No I‐46 от 26.02.2019 г.  на Председателя на БАН

В срок от 12.03.2019 г. до 10.05.2019 г. кандидатите  подават молба за участие в конкурса

до директора на обучаващата организация.

 

За справки ‐ в Институт по физикохимия ‐ БАН, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, ет. 4 канцелария, тел. 979 25 81

Свали обявата

 

 

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС

за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2018/2019 г.

в съответствие със заповед No I‐90 от 05.07.2018 г.  на Председателя на БАН

В срок от 13.08.2018 г. до 12.10.2018 г. кандидатите  подават молба за участие в конкурса

до директора на обучаващата организация.

 

За справки ‐ в Институт по физикохимия ‐ БАН, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, ет. 4 канцелария, тел. 979 25 81

Свали обявата

 

 

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС

за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2016/2017 г.

в съответствие със заповед No I‐85 от 01.07.2016 г.  на Председателя на БАН

В срок от 15.08.2016 г. до 14.10.2016 г. кандидатите  подават молба за участие в конкурса

до директора на обучаващата организация.

 

За справки ‐ в Институт по физикохимия ‐ БАН, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, ет. 4 канцелария, тел. 979 25 81

Свали обявата

 

 

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС

за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2015/2016 г.

в съответствие със заповед No I‐39 от 09.03.2016 г.  на Председателя на БАН

В срок от 15.03.2016 г. до 16.05.2016 г. кандидатите  подават молба за участие в конкурса

до директора на обучаващата организация.

 

За справки ‐ в Институт по физикохимия ‐ БАН, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, ет. 4 канцелария, тел. 979 25 81

Свали обявата

 

 

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС
за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2015/2016 г.
в съответствие със заповед No I-114 от 18.06.2015 г. на Председателя на БАН
В срок от 17.08.2015 г. до 16.10.2015 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса

до директора на обучаващата организация.

 

За справки - в Институт по физикохимия - БАН, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, ет. 4 канцелария, тел. 979 25 81

Свали обявата

 

 

 

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС
за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2014/2015 г.

в съответствие с Решение № 293 на Министерски съвет от 13.05.2014 г.
В срок от 13.03.2015 г. до 13.05.2015 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса

до директора на обучаващата организация.
 

За справки - в Институт по физикохимия - БАН, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, ет. 4 канцелария, тел. 979 25 81

Свали обявата