Конгреси

 

През август 2023 г. в Хага ще се състои
Световен конгрес по химия, организиран от Международния съюз по чиста и приложна химия (IUPAC).

 

Повече информация ще откриете на адрес: https://iupac.org/event/iupac-world-chemistry-congress-2023/