Сбирки на Колоквиума "Странски-Каишев" за 2014 г.2014 г.

18 декември 2014 г. Александра Камушева: “Кристализация и структура на стъклокерамика от EAFD” от , ИФХ

 

16 декември 2014 г. Николай Йорданов: “Кинетика на електрохимично отлагане и термодинамично охарактеризиране на няколко стъклообразуващи системи посредством електрохимични методи”, доклад за отчисляване от докторантура в ИФХ

 

09 декември 2014 г. Василена Карабожикова, Весела Цакова: “Електрокристализация на сребро върху слоеве от полиетилендиокситиофен, дотирани с полистиренсулфонат и натриев додецилсулфат

 

30 септември 2014 г. Димчо Кашчиев: “Кинетика на протеинна фибрилизация, контролирана от растеж на фибрилите

 

01 юли 2014 г. Peter G. Vekilov, University of Houston, USA: “Autocatalytic release of heme in sickle and healthy erythrocytes

 

24 юни 2014 г. Андрей Милчев: “Необичаен фазов преход в полимерни покрития