Сбирки на Колоквиума "Странски-Каишев" за 2016 г.

На 13 декември 2016 г.,  Александра Камушева, "Структура и морфологията на пироксенови стъклокерамики"

(отчет за дейността през 2016г. на задочен аспирант)

 

На 06 декември 2016 г., Василена Карабожикова, Весела Цакова, ИФХ, "Безтоковото отлагане на сребро върху слоеве от поли(3,4-етилендиокситиофен), получени в присъствие на различни анионни дотанти"

 

На 27 октомври 2016 г. Андрей Милчев, ИФХ, "Зависимост на повърхностното напрежение и налягането от молекулното тегло на полимерите"

 

На 20 октомври 2016 г., Dr. Jan Zidek, Brno University of Technology and Central European Institute of Technology “CEITEC”, "Damage and Recovery in Hydrogels Modeled by Molecular Dynamics Simulation"

 

На 31 май 2016 г., Фейзим Ходжаоглу, ИФХ, "Изследване на класическия in vitro подход за получаване на ромбоедрични инсулинови кристали, чрез постъпково ph-титруване на кристализационни разтвори"

 

На 29 март 2016 г. Добряна Колева, ИФХ, "Конструиране на миниреактор за белтъчна кристализация с pH и турбидиметричен контрол"