Сбирки на Колоквиума "Странски-Каишев" за 2017 г.

На 28 ноември 2017 г. в семинарна зала “БОЛЦМАН“ на 4 етаж, блок 11, Фейзим В. Ходжаоглу изнесе лекцията:

"Изследване агрегацията на инсулин при условия за получаване на ромбоедрични кристали", Фейзим В. Ходжаоглу1, Ивайло Л. Димитров1, Guillermo E. Casado2, Jose A. Gavira2

1Институт по физикохимия - БАН, 2Laboratorio de Estudios Cristaligraficos, Granada, Armilla, Spain

 

На 24 октомври 2017 г. в семинарна зала “БОЛЦМАН“ на 4 етаж, блок 11, Marin Bukov, University of California, Berkeley, USA изнесе лекцията: "Reinforcement Learning in Phases of Quantum Control"

 

На 17 октомври 2017 г. в семинарна зала “БОЛЦМАН“ на 4 етаж, блок 11, БАН, Андрей Милчев изнесе лекцията: "ДУРОТАКСИС"

 

На 26 юли 2017 г. в семинарна зала “БОЛЦМАН“ на 4 етаж, блок 11, БАН, Dr. Jan Zidek, Brno University of Technology and Central European Institute of Technology “CEITEC”БАН изнесе лекцията: "The secret nature of spider web spinning - fibril formation during liquid crystallization under stretching"

 

На 27 юни 2017 г. в семинарна зала “БОЛЦМАН“ на 4 етаж, блок 11, БАН, Василена Карабожикова, Весела Цакова изнесе лекцията (отчисляване след изтичане на удължение на редовния срок на докторантурата): "Проводящи полимерни покрития и базирани на тях композити за катализатори и химични сензори"

 

На 16 юни 2017 г.  в семинарна зала “БОЛЦМАН“, 4 етаж, блок 11, БАН, Александра Камушева изнесе лекцията (отчисляване от задочна докторантура): "Структура и свойства на керамика и стъклокерамики, получени от промишлени отпадъци"

 

На 6 юни 2017 г. в семинарната зала на 2 етаж, блок 11, БАН, Николай Йорданов изнесе лекцията (макет на дисертация): "Aнализ и характеризиране на проводящи застъкляващи системи с електрохимични методи"