Сбирки на Колоквиума "Странски-Каишев" за 2020 - 2021 г.

На 02 декмври 2021 г. на дистанционно заседание на Колоквиума по Фазообразуване и Кристален Растеж редовен докторант Никола Мирчев (научен ръководител доц. д-р Г. Авдеев, научен консултант проф. д-р Д. Тачев) представи доклад на тема:

"Физико-химично охарактеризиране на пресовки от медни прахове, получени от симулирани разтвори за екстракция" - (отчет за трета година на редовен докторант)

 

На 01 декмври 2020 г. на дистанционно заседание на Колоквиума по Фазообразуване и Кристален Растеж редовен докторант Никола Мирчев (научен ръководител доц. д-р Г. Авдеев, научен консултант проф. д-р Д. Тачев) представи доклад на тема:

"Изследване на влиянието на неорганични добавки върху коефициента на термично разширение в керамични композитни материали и тънки филми" - (отчет за втора година на редовен докторант)