Сбирки на Колоквиума "Странски-Каишев" за 2010 г.

14 Септември 2010, Емилия Караманова, Георги Авдеев, Александър Караманов:Нови керамични материали от металургична шлака и каолин

 

06 Юли 2010, Андрей Милчев:Вирусно инжектиране на ДНК през нанопора: експеримент и теория

 

29 Юни 2010, Анелия Стоянова, Весела Цакова:Медно модифицирани слоеве от поли-3,4-етилен-диокситиофен за селективно електрохимично определяне на допамин в присъствие на аскорбинова киселина

 

22 Юни 2010, Богдан Рангелов, Иван Марков:Дифузия на адатоми по вицинална кристална повърхност и влияние на прозрачността на стъпалата

 

15 Юни 2010, Петър Г. Векилов: (Университет Хюстън, САЩ): „The two-step mechanism of nucleation of crystals from solution

 

08 Юни 2010, Димчо Кашчиев:Зародишообразуване на амилоидни фибрили

 

10 May 2010, Arun K. Varshneya: (New York State College of Ceramics, Alfred University) „New Problems and Solutions in Glass Technology. Synthesis of Super Hard Glasses