Сбирки на Колоквиума "Странски-Каишев" за 2011 г.

08 Ноември 2011, Михаил Михайлов: „Класификационна схема на двумерно атомно смесване. Наноразмерно моделиране на кристални повърхности.“

 

04 Октомври 2011, Кати Аврамова, Андрей Милчев:Полимерна верига в структурирана нанотръба: Монте Карло изследване

 

20 Септември 2011, В. Лютов, В. Цакова:Безтоково отлагане на частици от Ag и Pd в полианилинови слоеве, дотирани с полисулфонова киселина. Електрокаталитично окисление на хидразин

 

21 Юни 2011, Александър Караманов:Синтер-кристализация и кристализационно предизвикана порьозност

 

14 Юни 2011, Петър Векилов:Viscoelasticity in Homogeneous Protein Solutions

 

31 Май 2011, Исак Аврамов:Връзка между параметрите на уравнението за вискозитета и химическия състав на силикати

 

17 Май 2011, Борис Джантов, Александър Караманов:Измерване на температура на застъкляване и активираща енергия на спичане с оптичен дилатометър

 

10 Май 2011, Димчо Кашчиев:Атомистична теория на зародишообразуване наамилоиднифибрили

 

22 Март 2011, В. Лютов, В. Цакова, А. Бунд (Технически университет, Илменау, Германия): „Микрогравиметрично изследване на образуването и окислително -редукционното поведение на тънки полианилинови слоеве, дотирани с полисулфонова киселина

 

08 March 2011, Juern Schmelzer: (University of Rostock, Germany) „Nucleation Theory and Applications: Some New Results and Open Problems