Сбирки на Колоквиума "Странски-Каишев" за 2012 г.

27 Ноември 2012, Борис Джантов: Кинетика на фазообразуване в стъкло-керамики от промишлени отпадъци - доклад за отчисляване от редовна аспирантура в ИФХ

 

20 Ноември 2012, Николай Йорданов:Електрохимично формиране и термодинамични свойства на стъкловидни материали“ - доклад за откриване на докторантура на самостоятелна подготовка в ИФХ

 

10 Юли 2012, М. Илиева: „Отлагане на метални частици в електрохимично синтезирани слоеве слоеве от поли - 3,4 – етилендиокситиофен“ - предзащита на дисертация

 

26 Юни 2012, М. Илиева, В. Цакова, Н. Вучков, K. Темелков, Н. Съботинов: „Отлагане на метални частици в слоеве от поли - 3,4 - етилендиокситиофен преди и след лазерна модификация

 

12 Юни 2012, Димо Кашчиев:Магически размери на клъстери при зародишообразуване на кристали

 

01 Март 2012, Juern Schmelzer: (Institute of Physics, Rostock University, Germany): „Kinetic criteria of glass formation and the pressure dependence of the glass transition temperature

 

24 Януари 2012, Веселин Тончев:Групиране на стъпала върху вицинални кристални повърхности: класификация, моделна йерархия, нови резултати и предизвикателства.

 

19 Януари 2012, Николай Йорданов:Термодинамични и кинетични свойства на стъкла, определени електрохимично и с “хот стейдж” микроскопия. Изоконверсионни методи на анализ на процеса на фазообразуване