Академик Дочи Ексерова

академик Дочи Ексерова

 

 

Позиция:

Асоцииран член на ИФХ

 

Email:

exerowa@ipc.bas.bg

 

Стая:

412

 

Секция:

Повърхности и колоиди

Лична страница