Академик Иван Гуцов

академик Иван Гуцов

 

Позиция:

Асоцииран член на ИФХ

 

Телефон:

02 979-2552

 

Email:

igutzow@ipc.bas.bg

 

Стая:

405

 

Секция:

Фазообразуване, кристални и аморфни материали

Публикации