Член-кореспондент Стоил Стоилов

член-кореспондент Стоил Стоилов

 

Позиция:

Асоцииран член на ИФХ

 

Email:

stoylov@ipc.bas.bg

 

Стая:

411

 

Секция:

Повърхности и колоиди

Лична страница