Доцент Евгения Вълова

 

Доцент д-р Евгения Вълова

 

Позиция:

Асоцииран член на ИФХ

 

Телефон:

02 979 2567

 

Email:

jenny@ipc.bas.bg

 

Стая:

509

 

Секция / научно звено:

 

Публикации