Доцент д-р Георги Райчевски

доцент Георги Райчевски

 

 

Позиция:

Асоцииран член на ИФХ

 

 

Email:

raichevski@abv.bg

 

 

Секция:

Електрохимия и корозия

Публикации