Професор дхн Марийка Стоименова

професор Марийка Стоименова

 

 

Позиция:

Асоцииран член на ИФХ

 

 

Email:

marias@ipc.bas.bg

 

 

Секция:

Повърхности и колоиди

Публикации