Доцент д-р Александър Живков

Доцент д-р Александър Живков

 

 

Телефон:

02 979 3565

 

Email:

azhivkov@ipc.bas.bg

 

Стая:

411

 

Участие в ръководни органи / научни звена:

 

Наукометрични показатели

Публикации