Доцент д-р Евгения Вълова

Доцент д-р Евгения Вълова

 

 

Телефон:

02 979 2567

 

Email:

jenny@ipc.bas.bg

 

Стая:

509

 

Участие в ръководни органи / научни звена:

Публикации