Доцент д-р Румен Тодоров

Доцент д-р Румен Тодоров

 

Позиция:

Зам. председател на Научния съвет

 

Телефон:

02 979 3562

 

Email:

rtodorov@ipc.bas.bg

 

Стая:

104

 

Участие в ръководни органи / научни звена:

Публикации