Профил на Купувача
  • Вътрешни правила за поддържането на профила на купувача в ИФХ "Акад. Р. Каишев", БАН, 2014 (прочети)

 

 

 

  • Информация по чл.22б т.14 ЗОП за извършени плащания по договори по месеци за периода 01.04.2015 - 31.03.2016 (прочети) Aктуализирана на 05.04.2016.

 

АРХИВ

 

Приключили процедури:

 

1. Процедура 2015-02-17
Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания на служителите на Институт по физикохимия ”Акад. Ростислав Каишев”, Българска академия на науките
Уникален номер в регистъра на АОП: 9038964 
- Публична покана (свали)
- Документация към публичната покана (свали
- Образци към документацията (оферта, декларации, предлагана цена, договор) (свали)

публикувано на 17.02.2015; валидно до 27.02.2015 

Протокол - 04.03.2015  
Заповед за отмяна на Протокол на комисията от 04.03.2015  
- Протокол - 17.03.2015  
Сключен договор - 23.03.2015

 

2. Процедура 9039479 
Доставка на химикали и лабораторни консумативи за нуждите на Институт по физикохимия ”Акад. Ростислав Каишев”, Българска академия на науките
Уникален номер в регистъра на АОП: 9039479 
- Публична покана  (свали)
- Документация към публичната покана  (свали
- Образци към документацията (оферта, декларации, предлагана цена, договор) (свали)
 

публикувано на 06.03.2015; валидно до 20.03.2015 
 

- Протокол - 21.03.2015  
Сключени договори: