АРХИВ

Заявки

 

 

Приключили процедури:

 

1. Процедура 2015-02-17
Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания на служителите на Институт по физикохимия ”Акад. Ростислав Каишев”, Българска академия на науките
Уникален номер в регистъра на АОП: 9038964 
- Публична покана (свали)
- Документация към публичната покана (свали
- Образци към документацията (оферта, декларации, предлагана цена, договор) (свали)

публикувано на 17.02.2015; валидно до 27.02.2015 

Протокол - 04.03.2015  
Заповед за отмяна на Протокол на комисията от 04.03.2015  
- Протокол - 17.03.2015  
Сключен договор - 23.03.2015

 

2. Процедура 9039479 
Доставка на химикали и лабораторни консумативи за нуждите на Институт по физикохимия ”Акад. Ростислав Каишев”, Българска академия на науките
Уникален номер в регистъра на АОП: 9039479 
- Публична покана  (свали)
- Документация към публичната покана  (свали
- Образци към документацията (оферта, декларации, предлагана цена, договор) (свали)
 

публикувано на 06.03.2015; валидно до 20.03.2015 
 

- Протокол - 21.03.2015  
Сключени договори: 

 

 

Информация по чл.22б т.14 ЗОП за извършени плащания по договори по месеци за периода 01.04.2015 - 31.03.2016 (прочети) Aктуализирана на 05.04.2016.

 

Процедура BG161 (отвори) - „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за създаване на високотехнологичнa лаборатория за специализирани рентгенови методи и томография към ИФХ-БАН”

 

Решение за обявяване на обществена поръчка изтегли
Обявление изтегли
Документация за участие в открита процедура по реда назакона за обществените поръчки изтегли
Oбразци на документи за участие в открита процедура по реда на закона за обществените поръчки ....

 

Информация по реда на чл. 22б, ал.2, т.9 от ЗОП (изтегли
Информация по реда на чл.22б, т.14 от ЗОП за извършени плащания (изтегли)

 

Агенция по обществени поръчки
информация за преписката
ВИЖ
                                                                  

 

Вътрешни правила за планиране, провеждане и възлагане на обществени поръчки и за контрол върху изпълнението на договорите за обществени поръчки в ИФХ "Акад. Р. Каишев", БАН, 2014 (прочети)