Колоквиуми
Заседание на Колоквиума на секция "Повърхности и колоиди"

КОЛОКВИУМ „АЛЕКСЕЙ ШЕЛУДКО”

СЕКЦИЯ „ПОВЪРХНОСТИ И КОЛОИДИ”

Институт по Физикохимия на БАН

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

На 7 юли 2017 г. (петък) от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН, ще се проведе заседание на Колоквиума със следния дневен ред:

  1. Доклад на Елена Милева на тема:

"Дизайн на меки наноструктури във водни разтвори на амфифилни пептиди"

 

  2. Разни (съобщения, организационни и др. въпроси).

Сбирка на Колоквиума на секция "Фазообразуване, кристални и аморфни материали"

СТРАНСКИ - КАИШЕВ

К О Л О К В И У М

по

Фазообразуване и Кристален Растеж

 

На 27 юни 2016 г. (вторник) от 10:30 ч. в семинарна зала на 2 етаж, блок 11, БАН на заседание на Колоквиума по Фазообразуване и Кристален Растеж ще бъде изнесена лекцията:

 

"Проводящи полимерни покрития и базирани на тях композити за катализатори и химични сензори"

Василена Карабожикова, Весела Цакова, ИФХ, БАН (Колоквиум за отчисляване след изтичане на удължение на редовния срок на докторантурата)