Колоквиуми
Заседание на Колоквиума на секция "Електрокристализация, галванични покрития и корозионни процеси"

Колоквиум

ЕЛЕКТРОКРИСТАЛИЗАЦИЯ, ГАЛВАНИЧНИ ПОКРИТИЯ

И КОРОЗИОННИ ПРОЦЕСИ при ИФХ БАН

 

          На 30 януари 2020 г. (четвъртък) от 10 30 ч. в зала "Болцман" на ИФХ - IV етаж ще се състои Колоквиум на тема:

Получаване и охарактеризиране на наноструктурирани слоеве от мед и аноден алуминиев оксид"

Докладва: Веселина Милушева

Заседание на Колоквиума на секция "Повърхности и колоиди"

КОЛОКВИУМ „АЛЕКСЕЙ ШЕЛУДКО”

СЕКЦИЯ „ПОВЪРХНОСТИ И КОЛОИДИ”

Институт по Физикохимия на БАН

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

На 20 декември 2019 г. (петък) от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН, ще се проведе заседание на Колоквиума със следния дневен ред:

 

1. Отчет на секция "Повърхности и колоиди" за 2019 г.