Колоквиуми
Заседание на Колоквиума на секция "Електрокристализация, галванични покрития и корозионни процеси"

Колоквиум

 

ЕЛЕКТРОКРИСТАЛИЗАЦИЯ, ГАЛВАНИЧНИ ПОКРИТИЯ

И КОРОЗИОННИ ПРОЦЕСИ

при ИФХ БАН

 

 

          На 16.07.2019 г. (вторник) от 10 30 ч. в залата на бл. 11, ет. II ще се състои Колоквиум на тема:

 

„Електрохимично получаване и свойства на сплавни покрития на индий със злато и паладий

 

Докладва: Редовен докторант Мартин Л. Георгиев

 

(заповед No 69-РД-09/03.07.2019 г. на директора на ИФХ-БАН - предварителна защита на проекта на дисертационен труд на редовен докторант Мартин Любенов Георгиев)

Заседание на Колоквиума на секция „Електрокристализация, галванични покрития и корозионни процеси“

Колоквиум

 

ЕЛЕКТРОКРИСТАЛИЗАЦИЯ, ГАЛВАНИЧНИ ПОКРИТИЯ

И КОРОЗИОННИ ПРОЦЕСИ

при ИФХ БАН

 

 

          На 11.07.2019 г. (четвъртък) от 10 30 ч. в залата на бл. 11, ет. II ще се състои Колоквиум на тема:

 

Електрохимично получаване и корозионно поведение на тройни сплави  Zn-Fe-P и Zn-Ni-P

 

Докладва:  химик Миглена Пешова

 

(заповед No 67-РД-09/26.06.2019 г. на директора на ИФХ-БАН - предварителна защита на проекта на дисертационен труд на докторант на самостоятелна подготовка Миглена Пешова)

Заседание на Колоквиума на секция "Повърхности и колоиди"

КОЛОКВИУМ „АЛЕКСЕЙ ШЕЛУДКО”

СЕКЦИЯ „ПОВЪРХНОСТИ И КОЛОИДИ”

Институт по Физикохимия на БАН

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

На 31 май 2019 г. (петък) от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН, ще се проведе заседание на Колоквиума със следния дневен ред:

 

1. Доклад на Димитър Стоянов на тема:

 

“Получаване и изследване на микроскопични пенни филми”

Заседание Колоквиум на секция "Фазообразуване, кристални и аморфни материали"

СТРАНСКИ - КАИШЕВ

К О Л О К В И У М

по

Фазообразуване и Кристален Растеж

 

На 21 май 2019 г. (вторник) от 10:30 ч. в семинарна зала на 2 етаж, блок 11, БАН на заседание на Колоквиума по Фазообразуване и Кристален Растеж ще бъде изнесена лекцията:

 

"ОТЛАГАНЕ НА СРЕБРО В СЛОЕВЕ ОТ ПОЛИ(3,4-ЕТИЛЕНДИОКСИТИОФЕН) И ЕЛЕКТРОКАТАЛИТИЧНИ СВОЙСТВА НА ПОЛИМЕРНИТЕ ПОКРИТИЯ ЗА НЯКОИ ОКИСЛИТЕЛНИ РЕАКЦИИ"

 

Василена Карабожикова - ИФХ, БАН

 

(Предзащита на дисертационен труд)