Колоквиуми
Заседание на Колоквиума на секция "Електрокристализация, галванични покрития и корозионни процеси"

Колоквиум

ЕЛЕКТРОКРИСТАЛИЗАЦИЯ, ГАЛВАНИЧНИ ПОКРИТИЯ

И КОРОЗИОННИ ПРОЦЕСИ при ИФХ БАН

 

          На 17 декември 2019 г. (четвъртък) от 10 30 ч. в залата на бл. 11, ет. II ще се състои Колоквиум на тема:

Електрохимично получаване и свойства на сплавни покрития на антимон с мед и паладий"

Докладва: Васил Костов

Заседание на Колоквиума на секция "Повърхности и колоиди"

КОЛОКВИУМ „АЛЕКСЕЙ ШЕЛУДКО”

СЕКЦИЯ „ПОВЪРХНОСТИ И КОЛОИДИ”

Институт по Физикохимия на БАН

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

На 13 декември 2019 г. (петък) от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН, ще се проведе заседание на Колоквиума със следния дневен ред:

 

1. Доклад на Христина Петкова на тема:

“Повърхностни свойства на водни разтвори на полиакрилни киселини,
модифицирани с комбинация от хидрофобни и флуоресцентни присадки"