Колоквиуми
Заседание на Колоквиума на секция "Повърхности и колоиди"

КОЛОКВИУМ „АЛЕКСЕЙ ШЕЛУДКО”

СЕКЦИЯ „ПОВЪРХНОСТИ И КОЛОИДИ”

Институт по Физикохимия на БАН

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

На 17 май 2019 г. (петък) от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН, ще се проведе заседание на Колоквиума със следния дневен ред:

 

1. Доклад на Анна Гюрова на тема:

 

“Самоорганизация на двуантенен олигоглицин C8H16(-CH2-NH-GLY4)2 във водни разтвори и
адсорбция върху меки и твърди междуфазови граници”

Заседание Колоквиум на секция "Фазообразуване, кристални и аморфни материали"

СТРАНСКИ - КАИШЕВ

К О Л О К В И У М

по

Фазообразуване и Кристален Растеж

 

На 21 май 2019 г. (вторник) от 10:30 ч. в семинарна зала на 2 етаж, блок 11, БАН на заседание на Колоквиума по Фазообразуване и Кристален Растеж ще бъде изнесена лекцията:

 

"ОТЛАГАНЕ НА СРЕБРО В СЛОЕВЕ ОТ ПОЛИ(3,4-ЕТИЛЕНДИОКСИТИОФЕН) И ЕЛЕКТРОКАТАЛИТИЧНИ СВОЙСТВА НА ПОЛИМЕРНИТЕ ПОКРИТИЯ ЗА НЯКОИ ОКИСЛИТЕЛНИ РЕАКЦИИ"

 

Василена Карабожикова - ИФХ, БАН

 

(Предзащита на дисертационен труд)

Заседание на Колоквиума на секция „Електрокристализация, галванични покрития и корозионни процеси“

Колоквиум

 

ЕЛЕКТРОКРИСТАЛИЗАЦИЯ, ГАЛВАНИЧНИ ПОКРИТИЯ

И КОРОЗИОННИ ПРОЦЕСИ

при ИФХ БАН

 

 

          На 13.12.2018 г. (четвъртък) от 10 30 ч. в залата на бл. 11, ет. II ще се състои Колоквиум на тема:

 

Получаване и характеризиране на анодни материали, приложими в горивни клетки и електролизьори

 

Докладва:  докторант Нина Димитрова