Колоквиуми
Заседание на Колоквиума на секция "Повърхности и колоиди"

КОЛОКВИУМ „АЛЕКСЕЙ ШЕЛУДКО”

СЕКЦИЯ „ПОВЪРХНОСТИ И КОЛОИДИ”

Институт по Физикохимия на БАН

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

На 15 декември 2017 г. (петък) от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН, ще се проведе заседание на Колоквиума със следния дневен ред:

  1. Доклад на Лидия Александрова на тема:

 

"Явления на омокряне на твърда повърхност от водни разтвори на фосфолипиди и техните смеси
с аналози на хидрофобните сърфактантни протеини"

 

  2. Разни (съобщения, организационни и др. въпроси).

Заседание на Колоквиума на секция "Фазообразуване, кристални и аморфни материали"

СТРАНСКИ - КАИШЕВ

К О Л О К В И У М

по

Фазообразуване и Кристален Растеж

 

На 12 декември 2017 г. (вторник) от 10:30 ч. в семинарна зала на 2 етаж, блок 11, БАН на заседание на Колоквиума по Фазообразуване и Кристален Растеж ще бъде изнесена лекцията:

 

"Безтоково отлагане на паладиеви наночастици върху поли 3,4-етилендиокситиофен

А. Накова1, М. Илиева1, Ц. Бояджиева-Шерцер2, В. Цакова1

 

1 Институт по физикохимия - БАН, 2 CEST Kompetenzzentrum für elektrochemische Oberflächentechnologie GmbH, Wiener Neustadt, Austria