Колоквиуми

СТРАНСКИ - КАИШЕВ

К О Л О К В И У М

по

Фазообразуване и Кристален Растеж

На 27 юни 2017 г. (вторник) от 10:30 ч. в семинарна зала “БОЛЦМАН“ на 4 етаж, блок 11, БАН на заседание на Колоквиума по Фазообразуване и Кристален Растеж ще бъде изнесена лекцията:

"Проводящи полимерни покрития и базирани на тях композити за катализатори и химични сензори" от Василена Карабожикова, Весела Цакова ИФХ

(Колоквиум за отчисляване след изтичане на удължение на редовния срок на докторантурата)

(изтегли абстракт pdf)

 

Архив