Колоквиуми

СТРАНСКИ - КАИШЕВ

К О Л О К В И У М

по

Фазообразуване и Кристален Растеж

На 11 декември 2018 г. (вторник) от 10:30 ч. в семинарна зала на 2 етаж, блок 11, БАН на заседание на Колоквиума по Фазообразуване и Кристален Растеж ще бъде изнесена лекцията:

"Електрохимично окисление на глицерол върху слоеве от поли (3,4- етилендиокситиофен)"

А. Накова - ИФХ БАН

(изтегли абстракт pdf)

На 10 юли 2018 г. (вторник) от 10:30 ч. в семинарна зала на 2 етаж, блок 11, БАН на заседание на Колоквиума по Фазообразуване и Кристален Растеж ще бъде изнесена лекцията:

"Синтез и структура на стъклокерамики, получени при имобилизиране на големи количества металургични отпадъци"

Александра Камушева, задочен докторант - ИФХ БАН

предзащита за ОНС „доктор“

(изтегли абстракт pdf)

На 26 юни 2018 г. (вторник) от 10:30 ч. в семинарна зала “БОЛЦМАН“ на 4 етаж, блок 11, БАН на заседание на Колоквиума по Фазообразуване и Кристален Растеж ще бъде изнесена лекцията:

"Reinforcement Learning to Autonomously Control Strongly Periodically-Driven Systems",

Marin Bukov

Department of Physics, University of California, Berkeley, USA

   

(изтегли абстракт pdf)

 

Архив