Колоквиуми

СТРАНСКИ - КАИШЕВ

К О Л О К В И У М

по

Фазообразуване и Кристален Растеж

На 08 октомври 2019 г (вторник) от 10:30 ч. в семинарната зала на 2 етаж, блок 11, БАН на заседание на Колоквиума по Фазообразуване и Кристален Растеж Андрей Милчев ще представи доклад на тема

 

"Топология на пространството и фазови преходи - геометрични ефекти при полимерни течни кристали"

(изтегли абстракт pdf)

 

Архив