Колоквиуми

СТРАНСКИ - КАИШЕВ

К О Л О К В И У М

по

Фазообразуване и Кристален Растеж

На 26 юли 2017 г. (сряда) от 10:30 ч. в семинарна зала “БОЛЦМАН“ на 4 етаж, блок 11, БАН на заседание на Колоквиума по Фазообразуване и Кристален Растеж ще бъде изнесена лекцията:

"The secret nature of spider web spinning - fibril formation during liquid crystallization under stretching"

от Dr. Jan Zidek, Brno University of Technology and Central European Institute of Technology “CEITEC”

(изтегли абстракт pdf)

 

Архив