Колоквиуми

СТРАНСКИ - КАИШЕВ

К О Л О К В И У М

по

Фазообразуване и Кристален Растеж

На 13 декември 2016 г. (вторник) от 10:30 ч. в семинарна зала на 2 етаж, блок 11, БАН на заседание на Колоквиума по Фазообразуване и Кристален Растеж ще бъде изнесена лекцията :

"Структура и морфологията на пироксенови стъклокерамики" от Александра Камушева, ИФХ

(отчет за дейността през 2016г. на задочен аспирант)

(изтегли абстракт pdf)

На 06 декември 2016 г. (вторник) от 10:30 ч. в семинарна зала на 2 етаж, блок 11, БАН на заседание на Колоквиума по Фазообразуване и Кристален Растеж ще бъде изнесена лекцията:

"Безтоковото отлагане на сребро върху слоеве от поли(3,4-етилендиокситиофен), получени в присъствие на различни анионни дотанти" от Василена Карабожикова, Весела Цакова, ИФХ

(изтегли абстракт pdf)

На 27 октомври 2016 г. (четвъртък) от 10:30 ч. в семинарна зала на 2 етаж, блок 11, БАН на заседание на Колоквиума по Фазообразуване и Кристален Растеж ще бъде изнесена лекцията:

"Зависимост на повърхностното напрежение и налягането от молекулното тегло на полимерите" от Андрей Милчев, ИФХ

(изтегли абстракт pdf)

На 20 октомври 2016 г. от 10:30 ч. в семинарна зала на 2 етаж, блок 11, БАН на заседание на Колоквиума по Фазообразуване и Кристален Растеж бе изнесена лекцията:

"Damage and Recovery in Hydrogels Modeled by Molecular Dynamics Simulation" от Dr. Jan Zidek, Brno University of Technology and Central European Institute of Technology “CEITEC”

(изтегли абстракт pdf)

На 31 май 2016 г. от 10:30 ч. в семинарна зала на 2 етаж, блок 11, БАН на заседание

на Колоквиума по Фазообразуване и Кристален Растеж бе изнесена лекцията:

"Изследване на класическия in vitro подход за получаване на ромбоедрични инсулинови кристали, чрез постъпково ph-титруване на кристализационни разтвори" от Фейзим Ходжаоглу, ИФХ

(изтегли абстракт pdf)

На 29 март 2016 г. от 10:30 ч. в семинарна зала на 2 етаж, блок 11, БАН на заседание

на Колоквиума по Фазообразуване и Кристален Растеж бе изнесена лекцията:

"Конструиране на миниреактор за белтъчна кристализация с pH и турбидиметричен контрол" от Добряна Колева, ИФХ

(изтегли абстракт pdf)

На 17 декември 2015 г. от 10:30 ч. в семинарна зала на 2 етаж, блок 11, БАН на заседание

на Колоквиума по Фазообразуване и Кристален Растеж ще бъде изнесена лекцията:

"Атомистичен модел и сценарий на термично скъсване на метални моноатомни нановерижки" от Михаил Михайлов, ИФХ

(изтегли абстракт pdf)

На 15 декември 2015 г. от 10:30 ч. в семинарна зала на 2 етаж, блок 11, БАН на заседание

на Колоквиума по Фазообразуване и Кристален Растеж бе изнесена лекцията:

"Микрогравиметрични изследвания на електрохимичната полимеризация и безтоковото отлагане на сребро върху слоеве от поли(3,4-етилендиокситиофен), получени в присъствие на различни анионни дотанти" от Василена Карабожикова, ИФХ

(изтегли абстракт pdf)

На 20 октомври 2015 г. от 10:30 ч. в семинарна зала на 2 етаж, блок 11, БАН на заседание

на Колоквиума по Фазообразуване и Кристален Растеж бе изнесена лекцията:

Зависимост на налягането и повърхностното напрежение от степента на гъвкавост на полимери и ПАВ” от Андрей Милчев, ИФХ
(изтегли абстракт pdf)

На 06 октомври 2015 г. от 10:30 ч. в семинарна зала на 2 етаж, блок 11, БАН на заседание

на Колоквиума по Фазообразуване и Кристален Растеж бе изнесена лекцията:

Неизотермична кристализация при богати на железни оксиди стъклокерамики от промишлени отпадъци” от Александра Камушева, ИФХ
(изтегли абстракт pdf)

 

Архив