Колоквиуми

СТРАНСКИ - КАИШЕВ

К О Л О К В И У М

по

Фазообразуване и Кристален Растеж

На 12 декември 2017 г. (вторник) от 10:30 ч. в семинарна зала “БОЛЦМАН“ на 4 етаж, блок 11, БАН на заседание на Колоквиума по Фазообразуване и Кристален Растеж ще бъде изнесена лекцията:

"Безтоково отлагане на паладиеви наночастици върху поли 3,4-етилендиокситиофен",

А. Накова1, М. Илиева1, Ц. Бояджиева-Шерцер2, В. Цакова1

1 Институт по физикохимия - БАН,
2 CEST Kompetenzzentrum für elektrochemische Oberflächentechnologie GmbH, Wiener Neustadt, Austria  
 

(изтегли абстракт pdf)

 

Архив