Колоквиуми

СТРАНСКИ - КАИШЕВ

К О Л О К В И У М

по

Фазообразуване и Кристален Растеж

На 24 октомври 2017 г. (вторник) от 10:30 ч. в семинарна зала “БОЛЦМАН“ на 4 етаж, блок 11, БАН на заседание на Колоквиума по Фазообразуване и Кристален Растеж ще бъде изнесена лекцията:

"Reinforcement Learning in Phases of Quantum Control"

от Marin Bukov, University of California, Berkeley, USA
(изтегли абстракт pdf)

На 17 октомври 2017 г. (вторник) от 10:30 ч. в семинарна зала “БОЛЦМАН“ на 4 етаж, блок 11, БАН на заседание на Колоквиума по Фазообразуване и Кристален Растеж ще бъде изнесена лекцията:

"ДУРОТАКСИС"

от Андрей Милчев, ИФХ

(изтегли абстракт pdf)

 

Архив