Колоквиуми

СТРАНСКИ - КАИШЕВ

К О Л О К В И У М

по

Фазообразуване и Кристален Растеж

На 21 май 2019 г (вторник) от 10:30 ч. в семинарната зала на 2 етаж, блок 11, БАН на заседание на Колоквиума по Фазообразуване и Кристален Растеж Василена Карабожикова ИФХ-БАН ще изнесе лекцията:

 

"ОТЛАГАНЕ НА СРЕБРО В СЛОЕВЕ ОТ ПОЛИ(3,4-ЕТИЛЕНДИОКСИТИОФЕН) И ЕЛЕКТРОКАТАЛИТИЧНИ СВОЙСТВА НА ПОЛИМЕРНИТЕ ПОКРИТИЯ ЗА НЯКОИ ОКИСЛИТЕЛНИ РЕАКЦИИ"

 

(Предзащита на дисертационен труд)

(изтегли абстракт pdf)

 

Архив