Колоквиуми

КОЛОКВИУМ „АЛЕКСЕЙ ШЕЛУДКО”

СЕКЦИЯ „ПОВЪРХНОСТИ И КОЛОИДИ”

Институт по физикохимия на БАН

 

 

На 10 март 2017 г. (петък) от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН, ще се проведе заседание на Колоквиума със следния дневен ред:

 

1. Доклад на Димитринка Арабаджиева на тема:

По следите на една утайка или свойства на водни разтвори от двуантенни олигоглицини – pH зависимост

 

2. Разни (съобщения, организационни и др. въпроси).

 

 

Архив