Колоквиуми

КОЛОКВИУМ „АЛЕКСЕЙ ШЕЛУДКО”

СЕКЦИЯ „ПОВЪРХНОСТИ И КОЛОИДИ”

Институт по физикохимия на БАН

 

 

На 17 май 2019 г. (петък) от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН, ще се проведе заседание на Колоквиума със следния дневен ред:

 

1. Доклад на Анна Гюрова на тема:

 

Самоорганизация на двуантенен олигоглицин C8H16(-CH2-NH-GLY4)2 във водни разтвори
и адсорбция върху меки и твърди междуфазови граници

 

2. Разни (съобщения, организационни и др. въпроси).

 

 

Архив