Колоквиуми

КОЛОКВИУМ „АЛЕКСЕЙ ШЕЛУДКО”

СЕКЦИЯ „ПОВЪРХНОСТИ И КОЛОИДИ”

Институт по физикохимия на БАН

 

 

На 14 декември 2018 г. (петък) от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН, ще се проведе заседание на Колоквиума със следния дневен ред:

 

1. Доклад на Иван Терзийски на тема:

 

Повърхностни свойства на пенни филми от синтетичен сърфактантен препарат CHF 5633

 

2. Разни (съобщения, организационни и др. въпроси).

 

 

Архив