Колоквиуми

КОЛОКВИУМ „АЛЕКСЕЙ ШЕЛУДКО”

СЕКЦИЯ „ПОВЪРХНОСТИ И КОЛОИДИ”

Институт по физикохимия на БАН

 

 

На 15 декември 2017 г. (петък) от 11:00 часа в зала „Болцман” на ИФХ-БАН, ще се проведе заседание на Колоквиума със следния дневен ред:

 

1. Доклад на  Лидия Александрова на тема:

 

Явления на омокряне на твърда повърхност от водни разтвори на фосфолипиди и техните смеси
с аналози на хидрофобните сърфактантни протеини

 

2. Разни (съобщения, организационни и др. въпроси).

 

 

Архив