Договори с ФНИ

Държавни фондове и ФНИ: като изпълнител:

 

Разпределена инфраструктура от центрове за производство и изследване на нови материали и техните приложения, както и за консервация, достъп и е-съхранение на артефакти (археологически и етнографски), ИНФРАМАТ, Д01-284/18.12.2019 (2019-2020), Ръководител: проф. дхн Весела Цакова-Станчев

Дизайн на иновативни метални и хибридни цинкови покрития за подобряване на защитата от корозия на стомана, ДН09/6 (2016-2020), Ръководител: проф. дхн Цецка Радева

Метализиране на диелектрични материали от иновативни екологосъобразни електролити, ДН 19/1, (2017-2020), Ръководител: доц. д-р Мария Петрова-Николова

Теория и приложение на синтер-кристализация, ДН 19/7, (2017-2020), Ръководител: проф. д-р Александър Караманов

Фино регулиране на сензорните свойства на проводящи полимери чрез използване на високомолекулни полиелектролитни матрици, ДНТС Русия 02/18, (2018-2020), Ръководител: проф. дхн Весела Цакова-Станчева

Тънки течни филми – основи и приложения – посветен на 100 годишнината на Алексей Шелудко, (2019-2020), Ръководител: доц. д-р Любомир Николов

Получаване и комплексно характеризиране на наноразмерна скала на електронно проводящи полимери, КП-06-Австрия-5, (2019-2021), Ръководител: проф. дхн Весела Цакова-Станчева

Дизайн и охарактеризиране на меки наноструктурирани материали, получени от антенни олигоглицини, (2019-2022), Ръководител: проф. дхн Елена Милева

Нови екологосъобразни едно- и многослойни покрития за корозионна защита на конструкционни материали с широко приложение, КП-06-Н37/16, (2019-2022), Ръководител: гл.ас. д-р Нели Божкова

Биополимер-съдържащи функционални платформи за in vitro насочен пренос и комбинирано освобождаване на терапевтични компоненти при лечение на коронавирусна инфекция, КП-06-ДК1/3, (2021-), Ръководител: доц. д-р Виктория Милкова

 

 

Държавни фондове и ФНИ: като съизпълнител:

 

Изследвания върху синтеза и структурата на керамични пигменти от чисти и отпадъчни суровини, с приложение за силикатната индустрия, KP-06-Н27/14, (2018-2020), Ръководител от страна на ИФХ: проф. д-р Александър Караманов

Функционални нанокомпозитни слоевена основата на аноден алуминиев оксид и химичното му метализиране, КП-06-Н29/1, (2018-2021), Ръководител от страна на ИФХ: доц. д-р Мария Петрова-Николова

Национална научна програма “Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита – Еплюс“, Д01-2014/28.11.2018, финансирането на Програмата се извършва от МОН посредством целева субсидия, (2018-2021), Ръководител от страна на ИФХ: доц. д-р Рашко Рашков

 

Архив