Договори еврофондове

Мултифункционални въглерод-съдържащи композитни материали (MultiComp), CA15107, (2015-2020), Ръководител: доц. д-р Виктория Накова

Европейска интердисциплинарна работна платформа за изследвания в областта морската биотехнология, CA18238, (2019-2023), Ръководител: доц. д-р Виктория Накова

 

Архив