Договори с фирми

Рамков договор за научно-изследователска дейност в областта на електрохимичните технологии за повърхностна обработка, (2019 – 2022), Competence Centre for Electrochemical Surface Technology GmbH  (CEST), Wiener Neustadt, Austria, Ръководител: доц. д-р Милко Монев

Електрохимия в смазочни масла – ECIL, (2019 – 2022), Competence Centre for Electrochemical Surface Technology GmbH (CEST), Wiener Neustadt, Austria, Ръководител: доц. д-р Милко Монев

 

Архив