Kонкурси за доцент

 

Ивайло Димитров ДВ бр. 25 от 20.03.2018г.
CV прочети
Списък на публикациите прочети
Справка приноси прочети
Научно жури
доц. д-р Михаил Михайлов рецензия
проф. д-р Стоян Гуцов рецензия
чл. кор. Димчо Кашчиев становище
проф. дхн Константин Балашев становище
проф. дхн Цецка Радева становище
проф. д-р инж. Емилия Найденова становище
проф. д-р Росица Николова становище

 

Георги Авдеев ДВ бр. 33 от 08.05.2015г.
CV прочети
Списък на публикациите прочети
Справка приноси прочети
Научно Жури
доц. д-р Росица Николова рецензия
проф. д-р Радостина Стоянова рецензия
проф. дхн Иван Кръстев становище
проф. дхн Димитър Стойчев становище
проф. д-р Екатерина Жечева становище
проф. д-р Огнян Петров становище
доц. дхн Цветина Доброволска становище

 

 

Виктория Накова ДВ бр.67 от 12.08.2014г.
Справка приноси прочети
Научно жури
доц. д-р Константин Балашев рецензия
проф. дхн Мария Стоименова рецензия
чл. кор. Стоил Стоилов становище
проф. дхн Николай Денков становище
проф. дхн Елена Милева становище
доц. д-р Цветанка Иванова становище
доц. д-р Румен Тодоров становище

 

 

Любомир Николов ДВ бр.32 от 24.04.2012г.
Справка приноси прочети
Научно жури
проф. дхн Борян Радоев рецензия
доц. д-р Лидия Александрова рецензия
проф. дхн Християн Василиев становище
проф. дхн Цецка Радева становище
проф. д-р Аля Таджер становище
доц. д-р Константин Балашев становище
доц. д-р Румен Тодоров становище

 

 

Евгения Вълова ДВ бр.89 от 11.11.2011г.
Справка приноси прочети
Научно жури
проф. дхн Иван Кръстев рецензия
проф. дхн инж. Райчо Райчев рецензия
проф. дхн Дария Владикова становище
проф. дхн Весела Цакова-Станчева становище
проф. д-р Николай Божков становище
доц. д-р Огнян Божков становище
доц. д-р Цветан Добрев становище

 

 

Женя Георгиева ДВ бр.61 от 09.08.2011г.
Справка приноси прочети
Научно жури
проф. дхн Димитър Стойчев рецензия
проф. дхн инж. Райчо Райчев рецензия
проф. дхн Иван Кръстев становище
проф. дхн Весела Цакова-Станчева становище
проф. д-р Николай Божков становище
доц. д-р Александър Елиас становище
доц. д-р Любомир Петков становище

 

 

Богдан Рангелов ДВ бр.19 от 08.03.2011г.
Справка приноси прочети
Научно жури
проф. дхн Александър Милчев рецензия
проф. дхн Хисто Нанев рецензия
проф. дфн Ана Пройкова становище
проф. дхн Исак Аврамов становище
проф. д-р Аля Таджер становище
доц. д-р Радостина Стоянова становище
доц. д-р Даниела Карашанова становище