Текущи процедури

Архив

по обява: ДВ, бр. 84 (25-10-2016) за конкурс за професор

Kандидат: Николай Стоянов Божков
 

Авторска справка приноси прочети
Списък на публикациите прочети
Справка цитатите прочети