Текущи процедури

Архив

Kонкурс за главен асистент

Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ при БАН – София, обявява конкурс за главен асистент в професионално направление 4.2. Химически науки,
Електрохимия (вкл. химични източници на ток)