Новини
Общото събрание на учените

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

          На  02.04.2019 г. /вторник/  от 10:30 часа в Залата на блок 11, 2 етаж, ще се проведе заседание на Общото събрание на учените със  следния дневен ред:

 

  1. Обсъждане предложението на Комисията за нормативни и общоакадемични актове (КНОА) за промени в Устава на БАН.
  2. Разни.

 

 

Председател на Общото събрание на ИФХ-БАН:

                                                                     /гл. ас. д-р Хр. Петкова/

 

писмо до ОСУ от 20.03.2019

Колектив от ИФХ „Академик Ростислав Каишев“ получи плакет и грамота за най-добър иновативен проект за 2017 г.

        Колектив от Института по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“  получи плакет и почетна грамота на Българската търговско-промишлена палата за най-добър иновативен проект за 2017 г. Отличието беше връчено от Председателят на Патентно ведомство д-р Петко Николов. Церемонията по награждаване на победителите за 2017 г. в петия конкурс за иновации се проведе на 21 май 2018 г. в сградата на Българската търговско-промишлена палата.

 

        Ръководител на екипа от Института по физикохимия е проф. Александър Караманов, а проектът е с наименование „Нови керамични материали с подобрени експлоатационни свойства, получени при използване на висок процент промишлени отпадъци“. Предлаганият подход е нетрадиционен, като новополучените образци могат частично да се сравнят със стъкло-керамиките от промишлени отпадъци, които се получават по много по-скъпа технологична схема.

 

Лице за контакти:

Мария Колева – експерт „Връзки с обществеността“

Телефон: +359 885 326 289

Email: mariahristovak@gmail.com

Посещение на представителна група от Китайската Академия на Науките в ИФХ-БАН

Делегация от Китайската академия на науките посети
Института по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“

 

        На 21-ви май 2018 г. председателят на Китайската академия на науките (КАН) проф. BAI Chunli посети Института по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“. Той беше придружен от проф. CAO Junghua, директор на Бюро за международно сътрудничество (КАН), г-н NING Bolun, Бюро за международно сътрудничество (КАН), и представител от посолството на Китайската народна република в България. От страна на ръководството на Българската академия на науките (БАН) присъства проф. Eвдокия Пашева, главен научен секретар на БАН.

 

        По време на срещата проф. Весела Цакова, директор на Института по физикохимия, направи кратко представяне на Института и неговата дейност. Обсъдени бяха въпроси, свързани с оценяването и финансирането на институтите в двете академии на науките и с двустранното сътрудничество между Институт по физикохимия–БАН и Нингбо Институт по технология на материалите и инженерство–КАН. След това представителите на Китайската академия на науките посетиха лаборатории на Института с ново и уникално изследователско оборудване, осигурено с помощта на проектно финансиране, вкл. по ОП „Конкурентоспособност на българската икономика“.