BELCHEM 2024

 

BELCHEM 2024: Electrochemistry for environmental protection,
life quality improvement and sustainable energy

Хасково, 25-28.09.2024

 

 

П О К А Н А   ЗА   У Ч А С Т И Е

 

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да ви поканим за участие в националната конференция с международно участие BELCHEM 2024, която ще се проведе от 25 до 28 септември, 2024 г. в Парк хотел Европа, гр. Хасково.

Конференцията си поставя за цел  да обхване пълния спектър от съвременни електрохимични изследвания, провеждани от български учени от цялата страна, като ангажира участници от академичните среди, индустрията и изследователски институции. Наред с българските изследователи във форума ще участват чуждестранни учени, представители на българската електрохимична диаспора. Предвидените пленарни, ключови и поканени доклади ще покажат съвременния статус и актуални тенденции в електрохимичните изследвания и ще дадат пълноценна представа за разнообразието от научни проблеми, разработвани от българската научна общност. Конференцията цели да създаде условия за интензивни контакти и научен обмен между учени от различни институции в страната и чужбина, за възникване на нови сътрудничества и изготвяне на бъдещи съвместни проекти.

Основен приоритет на BELCHEM 2024 е да бъде представена работата на млади учени, докторанти и постдокторанти. Във връзка с това в програмата на конференцията са предвидени устни доклади за млади учени, както и постерни сесии с широки възможности за обсъждане на научните резултати.

 

Тематичните направления на конференцията включват:

  • Електрохимично материалознание: метални, сплавни и композитни покрития, катализатори, деградация на материали, защита от корозия
  • Аналитична електрохимия: електрохимични и биоелектрохимични сензори за детекция на замърсители, лекарствени средства и съединения, участващи в човешкия метаболизъм;
  • Електрохимично превръщане и  съхранение на енергия: горивни клетки, водородна енергия, батерии
  • Неелектрохимични методи: моделиране на електрохимични системи, нови методи за анализ.

 

Научен комитет:

Весела Цакова (ИФХ-БАН)

Боряна Цанева (Технически университет, София)

Евелина Славчева (ИЕЕС-БАН)

Мартин Божинов (ХТМУ, София)

Нина Димчева (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“)

Пламен Атанасов (Университет Калифорния, Ирвайн)

Светлозар Димитров (Технически университет, Илменау)

 

Срокове и такса за участие:

15.05.24 – изпращане на регистарционни форми за участие

15.05.24 – изпращане на абстракти

15.06.24 – уведомяване за приетите устни и постерни доклади

 

Таксата за участие в конференцията и за настаняване е обща, както следва:

Вид настаняване

Заплащане

до 30.06.2024

Заплащане

след 30.06.24 до 25.08.24

Самостоятелно настаняване в стая 590 лв 690 лв
При настаняване на двама души в стая 490 лв* 590 лв*

*Таксата е за един участник при двойно настаняване

 

За контакти:

Анелия Накова: belchem2024@ipc.bas.bg, тел. 029792507

 

Ще се радваме да Ви посрещнем като участници в BELCHEM 2024 !

                                                           

Регистрационна форма Форма за абстракт Информация за плащане

 

                                                                    

            

Партньори
 
 
Спонсори