АРХИВ

 

Процедура BG161 (отвори) - „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за създаване на високотехнологичнa лаборатория за специализирани рентгенови методи и томография към ИФХ-БАН”

 

Решение за обявяване на обществена поръчка изтегли
Обявление изтегли
Документация за участие в открита процедура по реда назакона за обществените поръчки изтегли
Oбразци на документи за участие в открита процедура по реда на закона за обществените поръчки ....

 

Информация по реда на чл. 22б, ал.2, т.9 от ЗОП (изтегли
Информация по реда на чл.22б, т.14 от ЗОП за извършени плащания (изтегли)

 

Агенция по обществени поръчки
информация за преписката
ВИЖ
                                                                  

 

Вътрешни правила за планиране, провеждане и възлагане на обществени поръчки и за контрол върху изпълнението на договорите за обществени поръчки в ИФХ "Акад. Р. Каишев", БАН, 2014 (прочети)