Архив на Колоквиума "Странски-Каишев"

На 23 април 2019 г. на заседание на Колоквиума по Фазообразуване и Кристален Растеж А. Милчев - ИФХ БАН изнесе лекцията:

"Десорбция на полимерна верижка от въглеродна нанотръбичка – теория, числен експеримент и примери от биологията и зоологията"

 

На 11 декември 2018 г. на заседание на Колоквиума по Фазообразуване и Кристален Растеж А. Накова - ИФХ БАН изнесе лекцията: "Електрохимично окисление на глицерол върху слоеве от поли (3,4- етилендиокситиофен)"

 

На 10 юли 2018 г. на заседание на Колоквиума по Фазообразуване и Кристален Растеж Александра Камушева, задочен докторант - ИФХ БАН, изнесе лекцията: "Синтез и структура на стъклокерамики, получени при имобилизиране на големи количества металургични отпадъци" - предзащита за ОНС „доктор“

 

На 26 юни 2018 г. на заседание на Колоквиума по Фазообразуване и Кристален Растеж Marin Bukov, Department of Physics, University of California, Berkeley, USA изнесе лекцията: "Reinforcement Learning to Autonomously Control Strongly Periodically-Driven Systems"

 

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009